Prodej vín maloobchod i velkoobchod

Dárkové poukazy

Zhotovíme na vaše přání v hodnotě, jakou si sami určíte.

Dárkové balení

Nabízíme množství dárkových obalů, do kterých vám zabalíme vybraná vína a doplňkový sortiment jako olivy, čokolády, paštiky, mandle nebo kávu.

Vánoční balíčky pro firmy.

Po domluvě vypracujeme nabídku, vše zabalíme a dovezeme přímo do vaší firmy. Na vás už jen bude potěšit své odběratele nebo zaměstnance.

Víno, jako daňově uznatelný základ

Snižte si daňový základ nákupem kvalitního vína! Udělejte radost sobě i ostatním!

Mnoho podnikatelů a manažerů netuší, že víno lze zcela legálně zahrnout do daňových nákladů. A nejenom to. Plátci DPH si mohou dokonce uplatnit nárok na vrácení 21 % z prodejní ceny.

Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Musí se jednat o tiché (normální) víno, nikoliv šumivé
  • Pořizovací cena jedné lahve nesmí překročit částku 500 Kč bez DPH
  • Víno musí být označeno logotypem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu. Společnost Velkoobchod vín s.r.o. vám zajistí tisk etikety s vaším logem přímo u vinaře

Pro úplnost uvádíme konkrétní znění zákona:

Zákon o DPH: §13 odst.8

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

a) prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,
b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,11)
c) poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Zákon o dani z příjmu: §25 odst.1písm.t)

Daňově neuznatelné výdaje jsou
výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Napište nám, co potřebujete!